Hình ảnh chụp thực tế tại dự án ngày 20/12/2017

tl4

Hình ảnh chụp thực tế tại dự án ngày 20/12/2017:Hình ảnh: Chuẩn bị trải nhựa đường nội bộ


Hình ảnh: Chuẩn bị trải nhựa đường nội bộ

 

Hình ảnh: Chuẩn bị trải nhựa đường nội bộ

 

Hình ảnh: Đường nội bộ đã được trải nhựa