Đột nhiên chặn dân tách thửa

fe9-dotnhiennganchan_1

Đột nhiên chặn dân tách thửa Thứ năm, 29/09/2016, 13:36 Người dân phản ứng cho rằng việc làm này của các địa phương là không đúng. Hiện nay, Sở TN&MT …