Hình ảnh chụp thực tế tại dự án ngày 10/12/2017

cong-KCN-cau-tram

Hình ảnh chụp thực tế tại dự án ngày 10/12/2017:

Hình ảnh: Cổng vào Khu công nghiệp Cầu Tràm

 

(Hình ảnh: đường nội khu KCN Cầu Tràm, …)
 (Hình ảnh:Đường nội khu dự án)

 

(Hình ảnh: Các khu nhà đang được xây dựng)

 

(Hình ảnh:Đường nội khu dự án)

 

(Hình ảnh:Trường THPT Rạch kiến)

 

(Hình ảnh:UBND)

 

(Hình ảnh:Chợ Rạch Kiến)

 

(Hình ảnh:Nhà trẻ gần  Dự Án)